5.3.2018 / Gösterim Sayısı : 285

Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik Duyurusu

"​Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik" 20.02.2018 tarihli ve 30338 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 31 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

''