8.5.2018 / Gösterim Sayısı : 391

2018 Yılı Staj Başvuru Sonuçları Açıklandı

1)Sözleşme imzalanması :(iki nüsha şeklinde çıkarılıp üniversiteden onaylandıktan sonra kurumumuza teslim edilir.)

2) Öğrencinin Öğrenim gördüğü kurumdan alınan fotoğraflı öğrenci belgesi

3)Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben yazılmış olan staj tarihi-süresini ve staj yapması uygun olduğunu belirtir yazı,

4) 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan "iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu,(üniversiteden alınır)

5) 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,

6) 2 adet vesikalık fotoğraf,

Önemli Not: Listede ismi olan öğrenciler 2 adet sözleşme(sözleşmeler üniversite öğrenci işlerinden onaylanmış bir şekilde) ile birlikte istenilen diğer evrakları eksiksiz bir şekilde en geç 15.06.2018 tarihine kadar İl Müdürlüğümüz staj koordinatörüne (142 nolu oda) bildirmeleri gerekmektedir. 


2018 yılı stajyer öğrenci asil liste

2018 yılı stajyer öğrenci yedek liste

Lisans ve önlisans iş yeri staj sözlesmesi

''