5.9.2018 / Gösterim Sayısı : 266

Küçükbaş Yetiştiricilerimize Önemle Duyurulur

            2018 yılı anaç koyun keçi destekleme çalışmaları 26/02/2018 tarih ve 30344 sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  Tarımsal  Desteklemelere  İlişkin  Karar  (  2018/11460)  ve08/05/2018 tarih ve 30415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uygulama Esasları Tebliği (2018/21)kapsamında yapılacaktır. "

     Anaç koyun keçi desteklemelerine ilişkin olarak aşağıdaki konuların hatırlatılması yararlı görülmüştür.

1. ) Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları TÜRKVET ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılırlar.

2.) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, TÜRKVET' te işletme ve hayvan bilgilerinin güncellenmesini sağlayarak, İl/İlçe Müdürlüklerimize 2018 yılı anaç koyun desteklemesi dosya bedeli olarak 10 TL yatırarak, makbuz ile beraber 02 Kasım 2018 tarihinde kadar üyesi olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine verir.

3.) Destekleme ödemeleri, anaç koyun ve keçinin 02/11/2018 tarihinde TÜRKVET ve KKBS' de aynı  işletmede  kayıtlı  olması  şartıyla  işletme  sahibine  yapılır.  Hayvanların,  02/11/2018  tarihi sonrasında İl/İlçe Müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede olması zorunludur.

4.) Desteklemeye esas bilgilerde TÜRKVET kayıtları esas olup, bu sistemde ölüm, kesim, satış ve benzeri hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici  sorumludur. 02/11/2018  tarihinden  sonra  TÜRKVET' e  kaydedilen  veya  güncellenen işletme ve hayvanlar desteklemeden faydalandırılmaz.

5.) Desteklenecek Anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz, anaç koyun-keçilerin yaşları 02/11/2018 tarihi itibari ile 15-90 ay arasında olmalıdır.( Bu yaş aralığı dışındaki dişi hayvanlar  desteklemeden  yararlandırılmaz).  Damızlık  koyun  ve  keçi  yetiştiricileri  birlikleri tarafından  teslim  edilmiş  olan  müracaat  listesinde  olmayan  yetiştiriciler  desteklemeden faydalandırılmaz.

6.) Göçer yetiştiriciler; il içi nakillerinde nakil belgesiyle, il dışı nakillerinde ise veteriner sağlık raporu ile hayvanların bulunduğu yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek hayvan tespitlerini yaptırtırlar.

7.)  İl dışı nakillerde  veteriner  sağlık  raporu  ile  nakletmeyen  yetiştiricilerin  hayvan  tespitleri yapılmaz ve desteklemeden faydalandırılmaz.


''