T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIMSAL ÜRETİM PLANLAMASI TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 21.05.2024

04.09.2023 tarih ve 32309 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik' kapsamında İlimize ait Bitkisel Üretim Planı görüşülmek üzere İl Teknik Komitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz toplantı salonunda, Vali Yardımcısı Sn. Mustafa Caner CULUKAR Başkanlığında; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanlığı gözlemcisi, İl Müdürümüz Mehmet AYDIN ve komitenin diğer üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Son yıllarda ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler ile küresel iklim değişikliği, artan nüfus ve kentleşme gibi faktörler gıda arz güvenliğinin önemini artırdı. Bitkisel üretim verimliliğin artırılması ve bitkisel üretimin geliştirilmesi için uygun ekolojilerde arz ve talep miktarına göre bitkisel üretim planlanmasına esas olmak üzere üretim dönemleri itibarıyla ürün veya ürün grupları ile asgari ve azami üretim miktarlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, gerçekleştirilen toplantıda ilimizin bitkisel üretim verileri göz önünde bulundurularak 2025-2027 yıllarını kapsayan üç yıllık bitkisel üretim planı üzerinde istişareler yapılarak teknik komite üyelerince imza altına alınmıştır.

Tarımsal Üretimin Planlanması İl Teknik Komitesi tarafından onaylanan 'Batman İli Tarımsal Üretim Planı'  Bakanlığımıza sunulacaktır.