T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İL MÜDÜRÜMÜZ MEHMET AYDIN, İNOVASYON MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Yayın Tarihi : 31.05.2024

İl Müdürümüz Mehmet Aydın, GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin destekleriyle Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde “Hassas Tarım Sitemleri ve Tarımda Enerji Verimliliğini Artırmak” amacıyla hazırlanan İnovasyon Merkezi’nin açılış törenine katıldı. 

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’in “Hassas Tarım Sitemleri ve Tarımda Enerji Verimliliğini Artırmak” konulu sunumuyla başlayan program, açılış konuşmaları ve sunumlarla devam etti. 

Programda bir konuşma yapan Valimiz, özelikle kırsal kesimde tarım ve hayvancılıkla uğraşan hane sayısında çok büyük bir düşüşün olduğunu altını çizerek, aynı zamanda tarım ve hayvancılıkla uğraşanlarının büyük çoğunluğunun da yaşlı nüfus olduğunu ifade etti.

Dünya genelinde tarımla uğraşan nüfus oranlarına ve Türkiye’nin yıllara göre tarımsal nüfus oranındaki değişime değinen Valimiz, “Amerika’da tarımla uğraşan nüfusun oranı yüzde 2, Avrupa’da yüzde 6, yüz yıl önce kurulan Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluş yıllarında; nüfusun yüzde 90’ı tarımla uğraşıyordu. Yüzde 10’u ise şehirde yaşıyordu. Aynı zamanda bu yüzde 90’lık nüfus yüzde 10’luk nüfusu da besliyordu. Bugün ise Türkiye’de tarımla uğraşan nüfus yüzde 10’nun altında, şehirleşme oranımız ise yüzde 92’lere ulaşmış durumda. Ne oldu da dünyada ve Türkiye’de bu kadar değişim yaşandı? Olan şey şuydu; teknoloji gelişince tarıma otomasyon sistemleri girdiği zaman insan gücüne olan ihtiyaç azalmıştır.  Bununla birlikte tarımda elde edilen gelir de insanlara yetmemeye başladı ve kırsaldan şehirlere göç başladı. Biz 70 yıldır, şehirleşmenin getirmiş olduğu sorunları  yaşıyoruz. Batıda yaşan bu süreç doğuda 20 yıllık bir gecikmeyle yaşanıyor. Ancak yapmış olduğumuz köy ziyaretlerinde, köylerde genç nüfusun batıya göre daha genç olduğunu gördük.  

Ama ileride benzer sıkıntıları yaşamamak için ‘Tarımda Genç Çiftçi’ projesini hayata geçirdik. Yani gençlerimizin köylerimizde tarımla uğraşmalarını teşvik ediyoruz. Buna rağmen yeterli derecede verim alamıyoruz. Bu şekilde geleneksel, emek yoğun, insan emeğine dayalı sistemler, artık işlenmiyorsa yapmamız gereken şey nedir? Yapmamız gereken; tarımda modernizasyonu, makineleşmeyi optimizasyonu sağlayacak olan sitemlere ağırlık vermektir” dedi. 
Batman’da Bir Yılda İki Ürün Almak Mümkün
Batman’da tarımda verimliliği artırmak için yapılması gerekenlere değinen Valimiz,” Çukurova’da yılda üç ürün alınmaktadır. Çünkü koşullar uygun. Batman’da da üç ürün almak uygun olamayabilir, ama bir yıl içerisinde iki ürün almak mümkün. Şimdi bu anlayışı değiştirmek istiyoruz. Haziran ayın ortasına kadar hububat tarımını yaptıktan sonra, toprağı tekrar sürüp bu sefer yağlı tohum olan ayçiçeğini ikinci ürün olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Deneme ekimlerinin ardından şimdi teşvik vermek kaydıyla çiftçilerimize anlatmaya, göstermeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü tarımda arz güvenliğinin sağlamanın yolu yöntemi bundur. Bunun dışında Batman’da iki tane sera kent kuracağız. Kuracağımız sera kentler klasik anlamda örtü altı seracılık olmayacak, demir ızgarası olan ve aynı zamanda cam sera olacak. Teknoloji geliştikçe önümüze yep yeni olanaklar sunuyor. Maliyet etkin yeni metotlar kullanmamıza imkan sağlıyor. Bunlardan bugün için en ehemmiyetli olan nedir derseniz?  Güneydoğu Anadolu Bölgesi için muazzam fırsat, güneş enerjisidir. Dünyada yeni gelişen seracılık teknolojisinde, sizin kurmuş olduğunuz cam seralarda bir tarafından seranın altında bitkinin ihtiyaç duyduğu güneşi sağlıyor, diğer tarafından da aynen bir güneş paneli gibi enerji üretiyor. Bu sera kentleri kurduğumuz zaman yazın yedi aylık dönem içerisinde güneşi alıp, ulusal elektrik sitemine satıp, kilowatt  (kWh) olarak bu kadar elektriği, kışın da ısınma amaçlı kullandığınız zaman geçmiş yıllarda çok rantabl olmayan fizibilitesi düşük çıkan sera kentlerin fizibilitesi uygun hale gelebiliyor. 

Büyük alanlar üzerine kuracağımız sera kentleri yaptığımız zaman işin rengi o zaman ortaya çıkacak. İşte o zaman Batman, tarımdan alması gereken katma değeri yüksek ürünleri elde etmiş olacak” dedi. 

Bireysel Ağaçlandırma Projesi
Batman’da hayata geçirilen ‘Bireysel Ağaçlandırma Projesi’ne değine Valimiz, “Dağlık, kullanılmayan arazilerde devletin vermiş olduğu teşviklerle beraber vatandaşlarımızın başvurularını aldık. Köy ziyaretlerinden çıkan bu fikir ile şu an Batman Türkiye’de bireysel ağaçlandırmada en fazla talepte bulunan birinci ildir. Bu iyi fikir ve iyi uygulamaları çiftçilerimizin önüne koyduğumuz zaman, yenileri de kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bu şekilde de hiç kullanılmayan bu arazileri de tarıma kazandırmış oluruz” diye konuştu.  

Geleneksel Arıcılığı Modern Arıcılıkla Buluşturuyoruz
Valimiz, “Geleneksel karakovan sepetleri modernize ediyoruz. Bu sepetler eski yöntemle yapılıyor, ama onun dışında dış yüzeyinde ısı kaybından dolayı kışın aşırı soğuğa maruz kalan arılar telef oluyordu. Bunun önüne geçmek için izolasyon malzemesiyle o geleneksel sepetleri kaplıyoruz. Değişik rakımlara göre üç faklı sepetimiz yaptık,  en ideali hangisi çıkarsa önümüzdeki yıl bundan iki adet üretip çiftçilerimize dağıtacağız. Çiftçilerimize destek vermekten çekinmeyeceğiz, tarıma para harcamaktan çekinmeyeceğiz, başarısız olmaktan korkmamalıyız” dedi. 

Yapılan konuşma ve sunumların ardından ’İnovasyon Merkezi’nin açılışı katılımcılarla birlikte yapıldı.