30.11.2018 / Gösterim Sayısı : 63

Tad Portal Dış Kurum Başvuru Girişleri Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

#Tad Portal Dış Kurum Başvuru Girişleri Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yapılan tarımsal veya tarım dışı arazi kullanım taleplerinde, müracaatların yönetilmesi, kayıt altına alınması, kayıtların güncel ve sağlıklı bir şekilde takip edilerek sonuçlandırılabilmesi işlemlerinin, Bakanlık tarafından yazılımı yapılan "Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi (TAD Portal)" üzerinden http://tad.tarim.gov.tr web adresinden yapılması, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlamasına Dair Yönetmelik kapsamında kurum izni için yapılacak müracaatların 26.04.2018 tarihli ve E.1167396 Sayılı Olur ile yürürlüğe giren zorunlu Tarım Arazilerinin Korunması Kullanılması ve Planlanmasına Dair Uygulama Talimatının 7. Maddesi hükmü gereğince TAD Portal üzerinden yapılması gerekmektedir. Özel, Tüzel, Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından başvuru girişi için Tad Portal ana ekranında "Dış Kurum Başvuru Girişi" ara yüzü oluşturulmuştur.

Bu kapsamda ilimizde Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Konferans salonumuzda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya; İl Müdürümüz Nurettin KIYAS, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Kubilay ATEŞAL, Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz teknik personelleri ve kurum ve kuruluşlardan ilgili personeller katıldı.

Toplantıda, TAD Portal sistemi üzerinden dış kurum başvuru girişi ara yüzü hakkında bilgiler verildi.


''