Vizyon ve Misyonumuz

VİZYON

    Gıda ve Tarım alanında; üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, çevreye duyarlı, değişime uyumlu, modern teknolojileri kullanarak tarım –sanayi entegrasyonunu sağlamak.​

MİSYON

    İnsanımızın ihtiyacı olan güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika belirlemek ve uygulamak.

''