Prosedürler

1-İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

2-DÜZENLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

3-DÖKÜMAN KONTROLÜ VE KAYIT PROSEDÜRÜ

4-UYGUN OLMAYAN HİZMETİNKONTROLÜ PROSEDÜRÜ

5-YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ

6-KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

7-ÖLÇME ANALİZVE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

8-EĞİTİM PROSEDÜRÜ

9-SATIN ALMA PROSEDÜRÜ

10-BAKIM ONARIM PROSEDÜRÜ''